Praktijkinformatie

PRAKTIJK.nl website voor huisartsa

Spreekuren

De praktijk is, uitgezonderd van feestdagen, het hele jaar door geopend. Omdat wij werken met een team van vaste artsen, zal er altijd een van de vaste artsen aanwezig zijn.

Spreekuren

070-366 5090 optie 3
Bellen voor het maken van afspraken en het aanvragen van visites kan de gehele dag met uitzondering van 12:00 – 13:00 uur. Indien u echter een afspraak voor dezelfde dag wenst, belt u dan tussen 8.00 – 10.00 uur. Indien medisch noodzakelijk wordt u dezelfde dag gezien.
.
Afspraak afzeggen
Indien een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan, wilt u dan de assistente zo snel mogelijk bellen? Indien u de afspraak niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) annuleert, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Telefonische bereikbaarheid / spreekuur

070-366 5090 optie 5
De praktijk is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar.
.
Telefonisch spreekuur
Indien u een korte vraag aan de dokter wilt stellen, meld u dit dan aan de assistente. Zij zal uw vraag voorleggen aan de huisarts en kan u vertellen rond welk tijdstip u teruggebeld zult worden. U kunt ons bellen op 070-366 5090 optie 5

Meer tijd nodig ?

In principe wordt voor elk spreekuurconsult 10 minuten gepland. Hierin kunt u één klacht bespreken. Hebt u meerdere vragen of denkt u meer tijd nodig te hebben, geeft u dit dan aan bij de assistente. Zij zal er voor zorgen dat er voldoende tijd voor u wordt gereserveerd. Maakt u een afspraak via de webagenda? Maak dan een dubbele afspraak wanneer u meer tijd nodig hebt.

De telefoonlijn wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. U kunt ons helpen door de gesprekken kort te houden.

Huisbezoek

Wanneer u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kunt u een huisbezoek aanvragen. Als u vóór 10:00 uur belt, komt de huisarts in de regel dezelfde dag langs.
U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente op 070-366 5090 optie 5

Spoedgevallen

Spoed 08:00 -17:00 uur
Wanneer u met spoed de arts nodig heeft, dan kunt u gebruik maken van  070-3665090  optie 1.
Dit geldt alléén tijdens praktijkuren (8.00-17.00 uur).
.
Spoed 17:00 – 8:00 uur & in het weekend
’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u in geval van spoed Smash bellen (dokter nachtdienst tussen 17:00-0800 en in het weekend). Tel: 070-346 9669
.
Wanneer is er sprake van een spoedgeval?
Voor alle spoedeisende zaken is er 24 uur per dag een arts bereikbaar. Die bereikbaarheid is slechts vol te houden wanneer de diensten alleen voor echte spoedgevallen worden gebruikt. Spoedgevallen zijn acuut optredende ziektes of verslechteringen van bestaande ziektes die de gezondheid ernstig in gevaar brengen en waarmee niet gewacht kan worden tot het volgende spreekuur. Bijvoorbeeld een snijwond, een hartinfarct, benauwdheid, een beenbreuk, koorts bij ernstig ziek zijn. Bij twijfel kunt u altijd overleggen.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

   • Smash, Huisartsen Post
   • Iederdag open van 17:00 tot 08:00
   • Ook zaterdag en zondag  en op feestdagen is smash geopend
   • Tel: 070-346 9669

Praktische informatie

Inschrijven als nieuwe patiënt

Via dit formulier  kunt u zich inschrijven.

Formulier

Uitschrijven als patiënt

Uitschrijfformulier Huisartsenpraktijk

Middels bovenstaand formulier kunt u zich uitschrijven.

Uitslagen

070-366 5090 optie 4
Heeft u een onderzoek laten doen? Wij verwachten dat u zelf contact met ons opneemt voor de uitslag. Informeer vooraf wanneer de uitslag bekend zal zijn. voor het opvragen van uw uitslag kunt u bellen tussen 13:00 en 14:30

Urine onderzoek

Heeft u pijn bij het plassen of moet u heel vaak plassen? Dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Verse ochtendurine (eventueel korte tijd in de koelkast bewaard) is het meest geschikt voor onderzoek. Gebruik hiervoor een urinepotje van de apotheek, voorzien van uw naam en geboortedatum.

Wanneer u de urine vóór 10:30 uur inlevert, kunt u na 14:30 uur bellen voor de uitslag.

.
Urine inleveren

Wanneer u urine inlevert, let u dan op het volgende:

   • Ochtendurine is het meest geschikt.
   • Eerst goed met water wassen van onderen.
   • Zo goed als mogelijk de middelste stroom urine opvangen in een schoon, droog potje van de apotheek.
   • Voorzie het potje van uw naam en geboortedatum.
   • Het liefst het potje direct bij de balie afgeven. Wanneer dit niet lukt in de koelkast bewaren.
   • Aan de balie krijgt u van de doktersassistente een formulier waarop u de klachten kunt invullen. U kunt ook het formulier downloaden en thuis invullen.

.
Bij kinderen die niet zindelijk zijn:

   • Bij de apotheek een plaszakje halen.
   • Eerst goed met water wassen.
   • Het plaszakje rond de schaamstreek plakken.
   • Iedere 10 minuten kijken of er al geplast is.

Herhaalmedicatie

070-366 5090 optie 2
Herhaalrecepten kunt u dagelijks bestellen via onze website www.praktijkberestein.nl. Geen beschikking over internet? Bel dan de receptenlijn en laat een boodschap achter.

Ziekenhuizen & klinieken

Bekijk hieronder handige verwijzingen naar websites van ziekenhuizen en klinieken in de omgeving van Den Haag.
.
DC Klinieken
DC Klinieken is een landelijke zorgorganisatie met 13 medisch specialistische centra. Dagelijks zetten ruim 450 medische professionals zich in voor de beste zorg. www.dcklinieken.nl
.
Oogkliniek De Horsten

In 2011 is Oogkliniek De Horsten opgericht. Kwaliteit en persoonlijke benadering zijn de peilers van de kliniek. Er is bewust gekozen voor een klein en professioneel team, de nieuwste apparatuur en een uitgebreid en digitaal patiënten-informatiesysteem. www.oogkliniekdehorsten.nl
.
Medisch Centrum Haaglanden
Ziekenhuis MCH Westeinde Den Haag & MCH Antoniushove Leidschendam | Topklinisch opleidingsziekenhuis | Medisch Centrum Haaglanden. www.mchaaglanden.nl
.
Haga Ziekenhuis
Haga Ziekenhuis is op 1 juli 2004 ontstaan uit een fusie van drie voormalige Haagse ziekenhuizen: Juliana Kinderziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis en Ziekenhuis Leyenburg. www.hagaziekenhuis.nl
.
Bronovo
Ruim 1.600 medewerkers, onder wie 120 specialisten, werken in Bronovo ziekenhuis samen aan kwaliteit en service. Extra aandachtsgebieden in de zorg zijn ouderen en moeder & kind. www.bronovo.nl
.
Oogheelkunde
Oogheelkunde is één van de meest ervaren klinieken in Nederland op het gebied van ooglaseren en ooglidcorrecties. Oogheelkunde Rijswijk is een zelfstandig oogheelkundig behandelcentrum met vestigingen in Rijswijk en Warmond. www.oogheelkunde.nl
.
Reinier de Graaf
Reinier de Graaf is het oudste ziekenhuis van Nederland. Een topklinisch STZ-ziekenhuis met ambitie. Pionier in milieuvriendelijke afvalverwerking. Een met 3 sterren bekroonde gastvrijheid. De open mind voor verbetering en informele cultuur maken het verschil. www.reinierdegraaf.nl

Praktijkondersteuning

Spreekuur
De huisarts kan u bij specifieke of chronische zorg doorverwijzen naar de praktijkondersteuner. U kunt dan via de assistentes een afspraak maken op het spreekuur van de betreffende praktijkondersteuner.
.
De praktijkondersteuner chronische zorg verzorgt een groot deel van de zorg voor patiënten met suikerziekte, astma of COPD. Ook begeleidt zij het stoppen met roken.
De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geeft kortdurende begeleiding van psychische klachten.
De praktijkondersteuner ouderenzorg richt zich op oudere patiënten die ze ook aan huis bezoekt. Ze bespreekt knelpunten en assisteert bij het oplossen van problemen en organiseren van de juiste zorg.
.
De praktijkondersteuners werken onder supervisie van uw huisarts.
.
Afspraak afzeggen
.
Mocht een afspraak u onverhoopt niet uitkomen, verzoeken wij u vriendelijk deze tijdig -doch uiterlijk 24 uur van tevoren- te wijzigen of te annuleren. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistentes op 070-366 5090. De vrijgekomen spreekuurtijd kunnen wij dan weer beschikbaar stellen aan andere patiënten.
.
Mocht u uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzeggen, dan zijn wij genoodzaakt om deze tijd bij u in rekening te brengen. De kosten voor een niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraak bij de POH-GGZ zijn € 50,-.

Doktersassistente

Vragen, uitslagen en assistenten spreekuur
Voor de volgende behandelingen kunt u op afspraak terecht bij de doktersassistentes:

   •  Wondverzorging en hechtingen verwijderen
   • Injecties
   • Oren uitspuiten (denk aan het 3 dagen druppelen met (sla)olie)
   • Meten van bloeddruk, Hb, bloedsuiker
   • Wratten aanstippen
   • Zwachtelen en tapen
   • Uitstrijkjes
   • ECG’s

.
U kunt telefonisch tussen 08:00 – 11:30 en van 13:00 – 15:30 uur een afspraak op het spreekuur van de assistente maken op nummer 070-366 5090 optie 5. Dit kan ook 24 uur per dag via de Webagenda op onze website via het Patiëntenportaal. Voor uitslagen van onderzoeken en medische adviezen kunt u ook bij de assistentes terecht. U kunt hiervoor tussen 13:00 en 14:30 uur even binnenlopen.
.
Afspraak afzeggen
Indien een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan, wilt u dan de assistente zo snel mogelijk bellen? Indien u de afspraak niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) annuleert, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Studenten

We zijn een huisartsenpraktijk met speciale aandacht voor studenten. Als je in Den Haag woont en studeert is het verstandig om in Den Haag ook een huisarts te hebben. Al jaren hebben we ervaring met student-specifieke medische vragen. Vanuit onze expertise hebben we in onze zorg een meerwaarde voor jonge mensen die aan het begin van hun maatschappelijke carrière staan.
.
Als je voor het eerst op jezelf woont of nieuw bent in de stad kan dit uitdagend zijn. Met dit deel van de site willen we je een handvat geven waar je welke hulp kunt zoeken.
.
In de Studenten Informatie Gids (SI Gids) staat nuttige informatie om jou als nieuwe student wegwijs te maken in het studentenleven en uiteraard in Den Haag als studentenstad. Maak een goede start door je te oriënteren op studie, werk, kamers en lifestyle. De SI Gids wordt tijdens de introductieweken verspreid op de

Huisarts Berestein

Nuttig (medische) onderwerpen

Schurft

In studentenhuizen, maar ook op andere plekken, komt helaas schurft voor. Dit wordt veroorzaakt door een schurftmijt en geeft erg veel jeuk, vooral ‘s nachts.
.
Je kunt schurft zelf behandelen met permetrine crème (zonder recept te verkrijgen bij de apotheek) en hebt hier geen afspraak bij de dokter voor nodig. Het is wel van belang dat eventuele huisgenoten tegelijkertijd worden behandeld. Kijk voor meer informatie over de symptomen en behandeling op Thuisarts.nl
.
Mocht je vragen of aanhoudende klachten hebben, neem dan contact met ons op!

Bedwantsen

Wat te doen:

   • Controleer op reis de bedden. Zitten er donkerbruine, rode vlekjes op het matras of beddengoed? De kans op bedwantsen is dan groot.
   • Zet koffers en tassen niet op of onder het bed, maar in de badkamer op de tegels.
   • Waren er mogelijk bedwantsen op jouw hotelkamer? Pak dan, als je thuis ben, de koffers buiten uit. Stop de spullen direct in de wasmachine.
   • Was kleding, beddengoed en knuffels op 60 graden of hoger. Droog de was in een droger of strijk de was zo heet mogelijk. Stop kleding en spullen die niet zo warm mogen worden in een plastic zak, maak deze dicht en leg de zak 48 uur in de vriezer.
   • Controleer bij de aanschaf van tweedehands kleding op bedwantsen. Doe dit ook bij het kopen van tweedehands houten meubels. De diertjes zitten graag in houtbarstjes.
   • Als de bedwantsen zich al door je huis hebben verspreid, schakel dan professionele reiniging in.

SOA's

Een veel voorkomend probleem onder studenten zijn de seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Voorbeelden hiervan zijn chlamydia of gonorroe. De klachten verschillen per SOA en bij sommige SOA’s worden niet altijd klachten ervaren.
.
Je hebt geen klachten en je bent niet gewaarschuwd door een bedpartner maar je wilt toch uitsluiten dat je een SOA hebt? Dan kun je terecht op ons SOA spreekuur. Je krijgt dan een gesprek met de assistente en in overleg bespreek je welke testen je zou kunnen doen. Deze testen kunnen dan meteen worden afgenomen via een zelftest. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de incubatietijd van de SOA’s die getest worden.
.
Ervaar je wel klachten die gerelateerd zouden kunnen zijn aan een SOA of heb je een partnerwaarschuwing gehad? Neemt u dan contact op met de praktijk om een afspraak bij de huisarts in te plannen.

SOA testen worden niet vergoed en gaan van het eigen risico af. De kosten hiervan hangen af van het aantal SOA’s waarop getest wordt. Kijk voor meer informatie en een beschrijving van klachten op Thuisarts.nl

Alcohol & Drugs

Alcohol en drugs hebben meer invloed op je gezondheid dan je waarschijnlijk denkt. Veel lichamelijke en psychische klachten hangen samen met alcohol en drugsgebruik. Twijfel je of jij te veel drinkt? Kijk op alcoholinfo.nl of minderdrinken.nl. Voor drugsvragen en veilig drugsgebruik kijk op drugsinfo.nl. Of bespreek het met je huisarts!

Burn-Out

Het leven kan soms ineens veel zwaarder voelen: er zijn problemen, er is iets naars gebeurd of je ervaart minder steun uit je omgeving. Als je langdurig meer stress hebt dan je aankan, krijg je lichamelijke en psychische klachten. Je raakt overspannen. Als je langer dan 6 maanden overspannen bent, spreken we van een burnout.
.
Kom op het huisartsenspreekuur en/of kijk bij sectie E-health op deze site als je deze klachten signaleert.

Medische Verklaringen en Keuringen

Uw huisarts mag als uw behandelend arts, op verzoek van derden (bijvoorbeeld werkgever, school, verzekering of gemeente) géén verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Als u toch zo’n medische verklaring nodig heeft, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden. Ook voor medische keuringen (rijbewijs, verzekering) dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventuele de benodigde gegevens door aan de keurende arts. Voor verder informatie: KNMG Weigering verklaring.
.
Waarom is dit?

De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met zijn/haar patiënten. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem/haar nooit een oordeel verwacht worden over het recht op een voorziening. 
De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedure is wettelijk vastgelegd. Voor rijbewijskeuringen kunt u zich wenden tot het CBR of rijbewijskeuring.com. Voor keuringen bij 75+ leeftijd, zie de website van de ANBO.

Wilsverklaringen

Als u graag wilt praten over vragen die bij u leven rondom het levenseinde of een niet reanimeren, niet beademen verklaring wil laten vastleggen in uw dossier, nodigen we u uit een afspraak met ons te maken.
Veel informatie over dit onderwerp kunt u vinden op thuisarts.nl. U vindt hier praktische informatie over wat u kunt laten vastleggen en hoe u dat doet. Belangrijk is dat wij als huisartsen op de hoogte zijn van uw wensen.

Vergoedingen

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft, vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u precies verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent.
.
Uw bezoek aan de huisarts en eigen risico

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt géén eigen risico voor. Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dat betekent dat de u de kosten hiervan zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. In 2016 en 2017 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van EUR 385,- Het bedrag boven de EUR 385,- in een kalenderjaar, wordt dus vergoed door uw ziektenkostenverzekeraar.
.
Wat valt wel onder eigen risico?
De diensten van de huisarts vallen weliswaar onder het basispakket en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Echter kunnen er wel kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

   • De medicijnen die de huisarts u voorschrijft
   • De behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
   • Laboratoriumonderzoek (bloedonderzoek, urinekweken, SOA-testen etc.) of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft
   • Een rijbewijskeuring die u moet laten doen

.
Check uw polis! Of de kosten boven het eigen risico wèl, niet òf gedeeltelijk vergoed worden, hangt af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of een andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

   • Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
   • Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst?

.
Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website:  www.depraktijkinternisten.nl
.
Voor vragen over uw afspraak bij de internist kunt u bellen naar 070-2230038 of e-mailen naar  info@depraktijkinternisten.nl

De Praktijk Internisten

De Praktijk Internisten is een kleinschalige zelfstandige praktijk die medisch specialistische zorg levert op het gebied van de Interne Geneeskunde.

De patiënt staat bij ons centraal en dit doen we door persoonlijke aandacht te schenken aan de patiënt met oog voor de mens achter de medische klachten en symptomen.
.

De internist van De Praktijk Internisten houdt spreekuur in uw eigen huisartsenpraktijk, dichtbij en vertrouwd. Zo is er ook heel makkelijk overleg met uw huisarts en praktijkondersteuner.

.
Internist D. Creemers heeft 2-wekelijks spreekuur op de donderdagochtend bij Praktijk Berestein. U kunt hier terecht voor al uw gezondheidsproblemen op internistisch gebied.
.
Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website:  www.depraktijkinternisten.nl
.
Voor vragen over uw afspraak bij de internist kunt u bellen naar 070-2230038 of e-mailen naar  info@depraktijkinternisten.nl

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo

Schengenverklaring

Bij gebruik van medicatie vallend onder de Opiumwet vereist het Schengenverdrag dat deze patiënten op reis binnen het Schengengebied een ‘verklaring’ bij zich dragen waaruit blijkt dat een arts hen het gebruik van die medicijnen heeft voorgeschreven. Deze verklaring voorkomt dat je op reis (juridische) problemen krijgt, als bij jou deze middelen vallend onder de Opiumwet worden aangetroffen. Medicijnen die het betreffen zijn o.a. morfinepreparaten maar ook medicijnen als Temazepam, Oxazepam en Ritalin of Concerta.
.
Als je een Schengenverklaring nodig hebt moet je deze zelf zover mogelijk invullen en voor de ondertekening met de huisarts een afspraak maken op het spreekuur. Het kan NIET afgewikkeld worden op het vaccinatiespreekuur.
.
Informatie over de Schengenverklaring kun je hier vinden.

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 38,20 (korter dan 15 minuten) of € 76,40 (langer dan 15 minuten).

rijbewijskeuring
Translate »
Call Now Button